ag在线开户|首页 ?
热线电话 400-890-7311
  • 姓名:
  • 手机:
  • 邮箱:
  • 描述:
  • 验证码:
联系我们Contact  Us
电话:
          010-57167211
          010-57167311
          137 1855 6681
邮箱:lvshi@forestlaw.cn
地址:朝阳区慧忠里103号洛克时代中心B1110室
劳动争议
张x劳动争议纠纷案

x劳动争议纠纷案

北京市通州区人民法院民事判决书 

(摘录) 

2013)通民初字第02746 

原告不服北京市通州区劳动争议仲裁委员会京通劳仲字[2012]第4223号裁决书的裁决结果。被告系外阜农业户籍。2006年3月1日,被告入职原告处从事球童工作,后签订了截止日期为2012年12月31日的劳动合同,被告月均工资3938.07.在职期间,原告未为被告缴纳养老及失业保险。2012年10月4日,被告以此为由离职。  

本院认为:北京××有限公司支付被告张××解除合同赔偿金人民币19690.35元;支付张××2006年3月至2011年6月期间未缴纳养老保险及失业保险赔偿金共计人民币11926.6元;支付张××2010年10月至2012年10月期间年假工资共计人民币1816.61元。  

                                                                           代理审判员    孟强 

                                                                            二〇一三年三月二十一日 

                                                                                             张亚男 

?